Cách sinh con theo ý muốn

Sinh trai hay gái là do lẽ tự nhiên của tạo hóa. Nhưng khi cuộc sống phát triển, nhu cầu sinh trai hay gái cũng xuất hiện. Nhiều gia đình sinh con một bề muốn cho “có nếp có tẻ” đối khi rất muốn sinh con theo giới tính được định sẵn.

Phong thủy hiện đại xin giới thiệu Phương pháp sinh con theo ý muốn (theo kinh nghiệm cổ xưa của người Trung Quốc) dựa vào Tháng thụ thai và tuổi của người mẹ.

Bảng sinh con trai/gái theo ý muốn

Chú ý: Tháng thụ thai tính theo Dương Lịch

           Tuổi của người mẹ tính theo Âm Lịch