Tỳ hiu cầu Phúc

Tỳ hiu mạ vàng cầu Phúc. Tác dụng chiêu tài hóa sát, hút phúc khí cho gia đình. 

Được khai quang và trì chú trên một ngôi chùa cổ nổi tiếng linh thiêng ở Hà Nội là chùa Phúc Khánh.

Giá bán: 2.500.000 VNĐ