Xem tứ trụ cải vận có ủng hộ phí

  • Phân tích tổng quan bản đồ ngũ hành của mỗi cá nhân
  • Tính cách nổi trội của cá nhân dựa trên ngũ hành
  • Tìm dụng thần (ngũ hành bổ mệnh) để cải vận
  •  Đồ vật, phương hướng cần thực hiện để cải vận
  •  Phân tích kỹ về Công danh sự nghiệp hoặc kinh tế hoặc tình duyên trong 3 năm tới.

Cách thức đăng ký xem:

Viết email cho phongthuyhiendaivn@gmail.com Hoặc

Gửi Inbox www.facebook.com/phongthuyhiendaivietnam đăng ký ghi rõ thông tin: 

-          Họ và tên

-         Giới tính

-         Giờ ngày tháng năm sinh dương lịch (giờ sinh nên chính xác đến từng phút,ví dụ 8h:40ph)

-         Nơi sinh ( Nếu sinh trên núi hoặc trong rừng thì nên ghi rõ)

-         Công việc hiện tại

-         Tình trạng hôn nhân

-         Cần xem tứ trụ cải vận  và phân tích kỹ về sự nghiệp hoặc kinh tế hoặc tình duyên trong 3 năm tới (Chú ý chúng tôi chỉ xem kỹ 1 trong 3 vấn đề trên)

      Sau 3-5 ngày trung tâm sẽ gửi file kết quả phân tích cho bạn. 

Mức phí ủng hộ: 200-300k

Thông tin tài khoản: Đào Trung Kiên
Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank– C/n Hoàn Kiếm, Hà Nội
Số TK: 0301000311074