Ý kiến khách hàng

Một khách hàng cũ của Trung tâm Phong thủy hiện đại vừa liên hệ để mở rộng thêm văn phòng.Anh M (sinh năm 1988) thành lập công ty từ năm 2015, lúc đầu chỉ có 2 nhân viên.

Sau khi được Phong thủy hiện đại tư vấn phong thủy từ một văn phòng nhỏ trong một con ngõ trên phố Cù Chính Lan - Hà Nội, nay đã phát triển lên với số vốn tăng gấp 3,4 lần. Nhân viên hiện tại là 10 người nên buộc phải kiếm một văn phòng mới ở một nơi hiện đại hơn.

Sự thành công của khách hàng chính là lời quảng cáo tốt nhất cho Trung tâm Phong thủy hiện đại.