Kiến thức

Cách luận đoán tụ khí hay tán khí

Hướng thủy khí đến là tụ, hướng thủy khí đi là tán, như đã nói ở mục trên, đường sá trước cửa nhà (tức hư thủy), bên dài là thủy khí đến, bên ngắn là thủy khí đi. Nhưng khí cửa hiệu đối diện với đường sá thì không thể dùng phương pháp đó mà phải phối hợp với chiều xe lưu thông.

PHI TINH NĂM 2015

Điều đáng lo ngại nhất trong năm 2015 là ngôi sao Tam Bích 3 bay vào trung tâm của sơ đồ phong thủy, mang tới nguy cơ xung đột và hận thù cho toàn bộ những người sống trong ngôi nhà. 

Chọn ngày giờ xuất hành, hướng xuất hành, ngày giờ khai trương mở hàng năm 2015

Xuất hành là lần đi ra khỏi nhà đầu tiên trong năm, thường được thực hiện vào ngày tốt đầu tiên của năm mới để đi tìm may mắn cho bản thân và gia đình. Trước khi xuất hành, người ta phải chọn ngày Hoàng đạo, giờ Hoàng đạo và các phương hướng tốt để mong gặp được các quý thần, tài thần, hỉ thần... Cũng nhằm vào ngày giờ tốt, người có chức tước thì khai ấn, học trò khai bút, nhà nông khai canh, người buôn bán thì khai trương, mở hàng, hầu mong công việc tiến triển thuận lợi trong suốt cả năm. 

Khái niệm về khí trường

Khí trường trong phong thủy là một dạng vật chất vi tế ( dạng vật chất cực kỳ nhỏ và biến đổi linh hoạt, tinh tế) hình thành trong sự giao hòa của vũ trụ và trời đất. Chính vì vậy khí trường là sự tổng hợp của hai dòng khí: đó là thực khí và địa khí, hai dòng khí này không thể tách rời khỏi môi trường phong thủy. Trong đó giá trị của địa khí chiếm 70 %,  thực khí chiếm 30% giá trị phong thủy kiến trúc.

Khái Niệm Huyền Không

Giải thích về 2 chữ Huyền Không, Thẩm trúc Nhưng (tác giả bộ "Thẩm thị Huyền Không học") viết: Trong sách Pháp Ngôn của Dương Hùng viết "Huyền giả nhất dã" (tức Huyền là một), lời giải thích này khá rõ ràng